16.

```

Nikdy sa nechcem dozvedieť,

čo sú pochybnosti a žiarlivosť. ```

From:Sri Chinmoy,Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fohs