Otázka: Nie je neprítomnosť pochybnosti to isté ako nezlomná viera?

Sri Chinmoy: To je nemožné! Neprítomnosť pochybnosti je jedna vec, ale viera, skutočná viera, je niečo iné. Nemusíš o niekom pochybovať, to však neznamená, že máš v neho slepú vieru. Je veľa ľudí, ktorí nepochybujú o schopnostiach duchovného učiteľa alebo Majstra, ale nemajú v tohto duchovného Majstra takzvanú slepú vieru. Nespochybňujú jeho duchovnú výšku, ale to neznamená, že majú nekonečnú vieru v jeho rady, pokiaľ ide o ich prácu alebo ich mentálny život. To sú dve úplne odlišné veci. Niekto nemusí mať pochybnosti, ale môže mať neutrálny pocit. Skutočná viera v naozajstného duchovného Majstra nie je nič iné ako svetlo múdrosti. Ak mi je nejaký duchovný Majster sympatický, neznamená to ešte, že pôjdem a dotknem sa jeho nôh.

From:Sri Chinmoy,Štyria dôverní priatelia: neúprimnosť, nečistota, pochybnosť a zhovievavosť k sebe samému, Madal Bal, 2008
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fif