9.

```

Moja psychická radosť

a moje vitálne šialenstvo

nikdy nežijú spolu.

```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs