48.

```

Iba

na Boha sústredené duše

môžu položiť

svoje víťazné trofeje

k Božím Nohám.

```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs