44.

```

Úspech

je udalosť.

Pokrok

je skúsenosť. ```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs