2.

```

Nadšenie je

božská Krása Boha

v Jeho hľadajúcich deťoch.

```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs