17.

```

Som pripravený vyhrešiť

svoju nečistú myseľ?

Som?

Som pripravený varovať

svoje neisté srdce?

Som?

```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs