15.

```

Darom môjho vonkajšieho života

môjmu vnútornému životu

je moja neustála dušeplná

služba.

Darom môjho vnútorného života

môjmu vonkajšiemu životu

je moja bezsenne plodná

láska. ```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs