Otázka: Sú naše túžby pod kontrolou duše?

Sri Chinmoy: Práve teraz naše túžby nie sú pod kontrolou duše. Teraz je pod kontrolou duše len naša ašpirácia. Keď ašpirujeme a duša povie, aby sme niečo urobili, urobíme to. Ale keď sme obeťou mnohých túžob a duša povie, aby sme niečo urobili, nepočúvame ju. Napriek tomu duša napokon získa svoju autoritu.

Keď do úradu nastúpi nový vedúci oddelenia, úradníci sa mu posmievajú. Nepočúvajú ho, ani nerobia veci, ktoré od nich žiada. Ale pomaly, postupne vedúci porozumie situácii v úrade a začne uplatňovať svoju autoritu. Potom sa úradníci boja, že ich prepustí, a tak mu začnú preukazovať patričný rešpekt. Aj v duchovnom živote duša na začiatku všetko toleruje. Fyzické, vitál a myseľ sú neposlušnými členmi rodiny a posmievajú sa, neposlúchajú a robia všetko zle. Fyzická bytosť je ako nezbedné dieťa, ktoré sa nechce okúpať v bazéne. Myslí si, že voda v bazéne je veľmi studená a nechce do nej vstúpiť. Ale vedľa neho je iné dieťa, srdce, ktoré samé vstúpi do bazéna, dobre sa vykúpe a je šťastné. Matka, ktorou je v tomto prípade duša, pozoruje situáciu a vidí, že nezbedné dieťa nechce skočiť do bazéna. Nakoniec ho po polhodine jednoducho strčí do vody a prinúti ho, aby sa okúpalo.

Podobne aj duša čaká na svoj čas. Svet je plný nevedomosti, ale v duši je Božie nekonečné Svetlo a nezlomná Vôľa. Príde čas, keď sa prostredníctvom duše uskutoční Božia Vôľa, hoci na začiatku duša zostáva svedkom ako Purusha. Duša len pozoruje, ktoré časti bytosti sú dobré, a ktoré sú zlé. Keď chcú dobré časti počúvať dušu, duša ich víta. Hovorí: „Teraz bežme k Cieľu.“ O tých častiach bytosti, ktoré naďalej spia v nevedomosti a vytvárajú problémy, duša povie Najvyššiemu. Nakoniec, jedného dňa Najvyšší použije svoju všemocnú Silu a povie, že prišiel čas, aby im ukázal božské Svetlo prostredníctvom božskej Autority. V tom čase, v Božej vybranej Hodine, keď chce duša niekoho oslobodiť z pút nevedomosti, bude temnota tisícročí odstránená.

From:Sri Chinmoy,Vták duše večnosti, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1974
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/esb_1