Nikdy nie je príliš neskoro7

Nikdy nie je príliš neskoro, aby som sa stal dobrým nástrojom Boha.

Nikdy nie je príliš neskoro, aby som sa modlil k Bohu a meditoval na Boha v skorých ranných hodinách.

Nikdy nie je príliš neskoro, aby som slúžil svojmu Milovanému Najvyššiemu vo vnútri svojich bratov a sestier: ľudstvu.

Nikdy nie je príliš neskoro, aby som miloval svoje sestry a bratov – ľudstvo – vo vnútri svojho Milovaného Najvyššieho.

Nikdy nie je príliš neskoro, aby som povedal svojmu sladkému Pánovi, že som len pre Neho. Aby som Ho uvidel tvárou tvár, miloval Ho, slúžil Mu a naplnil Ho – preto som uzrel svetlo dňa.

Nikdy nie je príliš neskoro, aby som sa naučil, čím naozaj som vo vnútornom svete a odnaučil sa, čím skutočne nie som vo vonkajšom svete.

Napokon, nikdy nie je príliš neskoro, aby som sa nielen úprimne porozprával so svojím vnútorným Kormidelníkom, ale tiež vrástol do Jeho vlastného obrazu. Viem, že môj Pán Najvyšší bude so mnou úplne spokojný len vtedy, keď sa stanem takým ako On, ďalším Bohom, pretože On chce, aby som bol Jeho druhom, nie otrokom.

Áno, je príliš neskoro na jednu vec, a som nekonečne vďačný svojmu Milovanému Najvyššiemu za to, že je pre mňa príliš neskoro na túto vec. A čo je tou vecou? Je to môj život túžby. Je pre mňa príliš neskoro, aby som sa vrátil späť k životu túžob. A ešte niečo viac, čo je rovnako pravda: nikdy nebudem schopný vrátiť sa do kráľovstva zvierat, nikdy!


EA 82. 20. júla 1977, 6:15 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 4, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_4