Výška súcitu a svetlo spravodlivosti8

„Môj Pane Najvyšší, si Výškou Súcitu i Svetlom Spravodlivosti. Povedz mi, ktoré z tých dvoch považuješ za lepšie.“

„Syn Môj, ak si statočný, potom je Svetlo Spravodlivosti nekonečne lepšie. Ak si slabý, potom je Výška Súcitu nekonečne lepšia. Ale rád by som ti povedal, že nakoniec dosiahne Výška Súcitu aj Svetlo Spravodlivosti rovnaký cieľ. Obidve slúžia rovnakému účelu.

Niekedy je v Kozmickej Hre nevyhnutné, aby som použil Svetlo Spravodlivosti. Inak, keby by som stále používal Výšku Súcitu, pokrok hľadajúceho v tebe by sa donekonečna zdržiaval. Ak hľadajúci v tebe dokáže čeliť Svetlu Spravodlivosti, potom budeš určite robiť najrýchlejší pokrok. Avšak toto Svetlo Spravodlivosti musíš prijať radostne, oddane a dušeplne; len vtedy môže slúžiť svojmu účelu. Ak prijmeš Svetlo Spravodlivosti zdráhavo, so strachom alebo ako nevyhnutnú požiadavku, ak budeš mať vnútorný odpor a vzdorovitý postoj, potom Svetlo Spravodlivosti nesplní svoj účel.

Syn Môj, keď používam Svetlo Spravodlivosti, musíš cítiť, že je to Môj Záujem v prestrojení. Môj Záujem o tvoju dokonalosť vychádza do popredia. Keď ukazujem Výšku Súcitu, je to nepochybne pomalší proces. Ale na druhej strane, ak ti hľadajúci v tebe neodpustí, hoci Ja som ti odpustil, ak cítiš výčitky svedomia a si odhodlaný so svojou nezdolnou vôľou neurobiť rovnakú chybu, potom môžeš bežať najrýchlejšie aj s Výškou Môjho Súcitu. Môžeš bežať najrýchlejšie, ak sa staneš nekonečne viac vedomým a bdelým, ak budeš voči sebe kruto úprimný a úplne zaplavený božským odhodlaním.

Výšku Súcitu používam viac než Svetlo Spravodlivosti, syn Môj, pretože viem, že každá ľudská bytosť na zemi je slabá. Preto používam pomalý proces. Keby som mohol stále používať Svetlo Spravodlivosti, potom by bol pokrok najrýchlejší. Je tu však riziko, že nádoba sa rozbije, preto sa zdráham používať Svetlo Svojej Spravodlivosti rovnako často, ako používam Výšku Svojho Súcitu.

Ale keď používam Výšku Súcitu, musíš byť na seba nesmierne prísny, nemilosrdne prísny. Si to ty, kto musí byť vo svojom živote prísny, aby si mohol byť Mojím lepším, viacej osvecujúcim a viacej napĺňajúcim nástrojom.

Keď použijem Svetlo Spravodlivosti, prijmi ho radostne, oddane a dušeplne. Keď použijem Výšku Súcitu, prijmi ju s oceánom a oblohou svojej vďačnosti, a zároveň sa ponor hlboko dovnútra a buď na seba nekonečne prísnejší, než si bol doteraz. Potom sa nemôžeš dopustiť žiadnej chyby. Svetlo Spravodlivosti a Výška Súcitu sú jedným, neoddeliteľne jedným. Ale keď to nevyhnutnosť vyžaduje, syn Môj, používam buď Svetlo Spravodlivosti alebo Výšku Súcitu.

Ty ako hľadajúci, pravý hľadajúci a bezpodmienečný hľadajúci, musíš zostať vždy šťastný, či už použijem u teba Výšku Súcitu alebo Svetlo Spravodlivosti. Ak je to Svetlo Spravodlivosti, použi svoje šťastie veľmi konštruktívnym spôsobom; ak je to Výška Súcitu, ponor sa hlboko dovnútra a vynes do popredia svoje vďačné srdce. Potom naplň svoje telo, vitál, myseľ a srdce nezdolnou vôľou, aby si neopakoval rovnakú žalostnú chybu znova.

Výška Súcitu je dážď, záplava požehnania zhora, je to príval dažďa. Svetlo Spravodlivosti je žiarivé slnečné svetlo, spaľujúci žiar. Oboje potrebujeme rovnako, aby sme mohli pozbierať bohatú úrodu realizácie zo semienka ašpirácie, ktoré klíči pomaly, neustále a neomylne podľa Vôle Mojej vnútornej Vízie a vonkajšej Skutočnosti.“


EA 8. 4. júla 1977, 8:05 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_1