Včera bol čas12

Včera bol čas, aby som mal súcit s trpiacim ľudstvom. Dnes je čas, aby som prejavil úprimný záujem o zmätené ľudstvo. Zajtra príde čas, aby som ponúkol svoju milujúcu službu túžiacemu ľudstvu. Ale teraz, teraz je čas na to, aby som prejavil svoje srdce jednoty s hladným ľudstvom.

Súcit, záujem, služba, srdce jednoty: toto sú skutoční členovia mojej najvnútornejšej rodiny. Rád by som sa o týchto členov svojej najvnútornejšej rodiny podelil so zvyškom sveta, s Božím stvorením a s Bohom-stvorením.


EA 62. 18. júla 1977, 12:30 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 3, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_3