Tajomstvá7

Tajomstvom Boha je Ticho bez počiatku. Tajomstvom človeka je zvuk bez konca.

Tajomstvom Boha je dávať to, čo má: Súcit. Tajomstvom človeka je privlastňovať si od druhých to, čo nemá: materiálne bohatstvo, pozemskú moc a ďalšie obyčajné veci.

Tajomstvom Boha je tvoriť nové Svetlo Vízie a božsky sa z neho tešiť. Tajomstvom človeka je ničiť všetko, čo vidí; ničiť každého, koho pozná.

Tajomstvom Boha je neustále odpúšťať a zabúdať. Tajomstvom človeka je nikdy neodpúšťať, nikdy nezabúdať.

Tajomstvom Boha je dušeplne plakať predtým, než sa spokojne usmeje. Tajomstvom človeka je plakať predtým, ako zomrie, a plakať počas toho, ako zomiera, aby dosiahol Božie Nebo a bol privítaný Samotným Bohom. Boh nevie, či sa má nad tým usmievať alebo plakať. Preto sa smeje


EA 57. 17. júla 1977, 15:25 — na ceste z Jamaica, New York do Washington, D.C..

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 3, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_3