Kto to klope?5

„Kto to klope? Satan? Neobťažuj ma. Dnes musím urobiť veľa dôležitých vecí.“

„Kto to klope? Človek? Prosím, príď niekedy inokedy. Som teraz bohužiaľ dosť zaneprázdnený.“

„Kto to klope? Boh? Prečo ma uvádzaš do rozpakov, Pane? Potrebuješ odo mňa povolenie, aby si vstúpil do izby môjho srdca?“

„Syn Môj, možno nie si celkom pripravený, aby si Ma prijal. Klopem len preto, aby som ťa informoval, že znovu prídem navštíviť izbu tvojej vďačnosti, oltár tvojho odovzdania a dokonalosť tvojho sebaponúkania. Môj synu, dopraj si času, koľko chceš. Vôbec sa neponáhľam. Ale určite prídem, aby som ťa poctil Svojou požehnanou Návštevou.“


EA 55. 17. júla 1977, 15:15 — na ceste z Jamaica, New York do Washington, D.C..

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 3, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_3