Skúška1

„Môj Milovaný Pane Najvyšší, povedz mi len jednu vec pre uspokojenie mojej zvedavosti. Hovoríš, že sa ma nesnažíš skúšať, ale mne sa zdá, že sa niekedy o to snažíš. Cítim to správne? Snažíš sa ma skúšať?“

„Moje dieťa, aby som bol k tebe naozaj úprimný, neskúšam ťa. Skúšanie nie je spôsob, ako niekoho učiť. Skúšanie len vytvára v študentovi strach, nepatričný strach, bez ohľadu na to, aký je študent brilantný. Študent sa obáva, že zlyhá, bude zahanbený a svet sa potom bude na neho pozerať s pohŕdaním.

To, čo ty považuješ za Moje skúšanie, ja nazývam Svojou hrou osvietenia. Neskúšam ťa, aby som ťa nechal uspieť alebo prepadnúť. Chcem s tebou hrať len hru osvietenia, aby si nepodceňoval ani nepreceňoval svoje schopnosti. Keď podceňuješ svoje schopnosti, nevedome sa tešíš falošnej skromnosti, a keď preceňuješ svoje schopnosti, priatelíš sa s prehnaným sklamaním a nevedomosťou. Podceňovanie aj preceňovanie svojich schopností je rovnako zlé.

Keď vo svojom živote ašpirácie a zasvätenia hráš hru osvietenia, musíš cítiť, že je nevyhnutné, aby si vyniesol do popredia svoj vnútorný plač a tiež svoju letargiu a nevedomosť. Musíš odovzdať nielen božskú časť svojej existencie, ale aj nebožskú časť.

Takže to, čo vidíš ako Moje skúšanie, nie je skúšaním v pravom zmysle slova. Je to dar pre tvoju vlastnú dokonalosť. V tvojom súčasnom stave vedomia si tvoja myseľ rafinovane nahromadila nevedomosť a svetlo, faloš a pravdu vo vedomí tvojho tela a tvojho vitálu. Prajem si, aby si Mi ponúkol všetko, čo máš, a všetko, čím si. To, čo musíš urobiť, je celkové sebaponúknutie. Procesom očistenia a sebaponúkania všetkého, čo máš, získaš odo Mňa osvietenie. To, čo musíš ponúknuť, je tvoje krásne srdce. Je to krása tvojej vlastnej vnútornej aj vonkajšej existencie, ktorú ponúkaš. Musíš Mi ponúknuť oboje: aj nižšiu krásu, ktorú nazývaš nevedomosťou, aj vyššiu krásu. Ja ti za to ponúknem tvoje vlastné osvietenie.

To je hra, ktorú s tebou hrám. Je to naša hra osvietenia a nikdy, nikdy, nikdy skúšanie – ani zďaleka nie! Je to spoločné osvietenie.“


EA 51. 17. júla 1977, 8:40 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 3, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_3