Poslušnosť22

Potrebujem poslušnosť. Milujem poslušnosť. Potrebujem toho, kto je nado mnou. Milujem toho, kto je nado mnou. Ten, kto je nado mnou, mi hľadá cestu. Ten, kto je nado mnou, je všetkou zodpovednosťou. Oslobodzuje ma od obáv, úzkosti, váhania, strachu a pochybností. Ten, kto je nado mnou, má pod dohľadom, či skôr úplnou kontrolou, zlé sily, ktoré by ma mohli ľahko napadnúť.

Moja poslušnosť niekomu, kto je nado mnou, nie je mojou vynútenou odovzdanosťou. Je to len moje uvedomenie si vyššej božskosti, ktorá je nado mnou. Ale príde doba, keď vďaka svojmu neustálemu pokroku budem schopný zjednotiť sa s tým, kto je nado mnou. Budem s ním na rovnakej úrovni, aby sme si mohli navzájom dávať radosť. Skutočný nadriadený je ten, kto sa snaží dostať svojho podriadeného na svoju vlastnú úroveň, aby sa s ním mohol hrať, spievať a tancovať.

Boh je môj jediný nadriadený. Pokým ma neuvidí stáť po Jeho boku, Svetlo Jeho Prejavenia nebude schopné prestúpiť celé Jeho stvorenie. Ľudské vo mne chce a potrebuje nadriadeného pre ochranu a vedenie. Božské v Bohu chce a potrebuje partnera, spolupracovníka, a nie podriadené stvorenie, aby bolo božsky radostné a nanajvýš plodné.


EA 47. 16. júla 1977, 18:45 — in transit to New Jersey.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_2