Nestačí16

Ó, telo, čo hľadáš? Hľadáš pohodlie. Nevieš, že pohodlie nie je ničím iným ako maskovanou temnotou a slepotou?

Ó, vitál, čo hľadáš? Hľadáš potešenie. Nevieš, že potešenie je morom nevedomosti v prestrojení?

Ó, myseľ, čo hľadáš? Hľadáš spokojný život. Nevieš, že sebauspokojenie nie je ničím iným ako začiatkom sebazničenia?

Ó, srdce, čo hľadáš? Hľadáš istotu. Ale tešíš sa zo svojej slabosti, tešíš sa zo svojho života pripútanosti. Nevieš, že život pripútanosti nie je ničím iným ako okamžitým sklamaním? Po sklamaní nutne prichádza zničenie a zničenie je prestrojená smrť.

Ó, telo, aby si si rozvinulo pocit zodpovednosti, musíš sa modliť k Bohu, aby ťa zaplavil Svojím Súcitom. Ó, vitál, aby si si rozvinul viac jednoduchosti, musíš sa modliť k Bohu, aby ti dal Svoj neustály Záujem plný požehnania. Ó, myseľ, aby si si rozvinula viac úprimnosti, musíš sa modliť k Bohu, aby ti dal Svoj okamžitý Mier. Ó, srdce, aby si sa oslobodilo od pripútanosti a zväčšilo svoju čistotu, musíš sa modliť k Bohu, aby ti dal priestrannú budovu a v nej priestrannú izbu, v ktorej by si sa s Ním mohlo rozprávať.

Ó, moje telo, tvoj zmysel pre zodpovednosť nestačí. Potrebuješ viac zodpovednosti. Ó, môj vitál, tvoj zmysel pre jednoduchosť nestačí. Určite potrebuješ viac jednoduchosti. Ó, moja myseľ, tvoj zmysel pre úprimnosť nestačí. Celkom iste potrebuješ viac úprimnosti. Ó, moje srdce, tvoj zmysel pre čistotu nestačí. Bezpochyby potrebuješ viac čistoty. Ó, členovia mojej vnútornej rodiny, ak nebudete mať zodpovednosť, jednoduchosť, úprimnosť a čistotu v hojnej miere, potom sa cesta môjho života skončí absolútnym zlyhaním.

Pokiaľ si všetci nerozviniete viac zodpovednosti, jednoduchosti, úprimnosti a čistoty, Najvyšší vo mne zostane nenaplnený. A každý deň, keď zostáva môj Boh nenaplnený, vidím a cítim, že môj sľub Bohu, môjmu Milovanému Najvyššiemu, hoduje s frustráciou, zničením a smrťou. Každý deň cítim, že som sklamaním pre svojho Milovaného Najvyššieho, a že Ho dokonca opúšťam. Kvôli vám, telo, vitál, myseľ a srdce, nie som schopný potešiť Najvyššieho, svojho Milovaného Najvyššieho.

Ó, telo, ak nesplníš moju žiadosť; ó, vitál, ak nebudeš so mnou súhlasiť; ó, myseľ, ak ma nedokážeš potešiť; ó, srdce, ak nebudeš tešiť Najvyššieho spôsobom, akým chcem, aby si Ho tešilo, potom nebudete mať na výber, nebudete mať žiadnu voľbu. Boh mi zo Svojej nekonečnej Štedrosti dá nové nástroje, nástroje, ktoré budú ochotnejšie, dychtivejšie a poslušnejšie voči Jeho Vôli. A keď v tejto inkarnácii sklamete Najvyššieho vo mne, potom si buďte istí, že budete musieť čakať nespočetne veľa rokov, ak nie do nekonečna, kým dostanete ďalšiu príležitosť.

Ó, telo, vitál, myseľ a srdce, nepremeškajte túto zlatú príležitosť. Zlatý deň očakáva váš život, môj život a Život Boha každý deň. Vy naplníte Najvyššieho vo mne a ja naplním Najvyššieho vo vás. Vy mi dáte to, čo potrebujem a ja vám dám to, čo potrebujete vy. To, čo potrebujem, je vaša absolútna poslušnosť. To, čo zúfalo potrebujete vy, je uspokojenie. Vy mi dajte jednotu a poslušnosť a ja vám dám dokonalosť a uspokojenie.


EA 41. 15. júla 1977, 7:40 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_2