Žiaci, nasledovníci, obdivovatelia a priaznivci14

„Môj Pane Najvyšší, povedz mi rozdiel medzi žiakom a nasledovníkom.“

„ Syn Môj, rozdiel je takýto: žiakom je ten, kto neustále myslí iba na potreby svojho Majstra. Cíti, že jeho samotná existencia na zemi je len pre Majstra, len pre jeho Majstra. Keď ho Majster požiada, aby pre neho niečo urobil, povie: ,Majster, už som to urobil.‘ Skutočne to už urobil, pretože intuitívne cítil Majstrovu potrebu dlho predtým, než ho Majster požiadal na vonkajšej úrovni, aby niečo pre neho urobil.

Nasledovníkom je ten, kto chce urobiť to, čo od neho Majster žiada, hovorí však svojmu Majstrovi: ‚Ó Majster, urobím to. Ale prosím, daj mi nejaký čas. Požiadal si ma, aby som niečo urobil, takže to určite urobím, ale to, o čo ma žiadaš, nie je jednoduchá úloha. Preto mi to môže nejaký čas trvať. Ale uisťujem ťa, že to urobím. Maj vo mňa vieru. Nesklamem ťa, ani ťa neopustím. Keby som to urobil hneď, možno by sa mi to nepodarilo, preto mi daj trošku času. Celkom určite to urobím.‘“

„Môj Pane Najvyšší, povedz mi rozdiel medzi obdivovateľom a priaznivcom.“

„Syn Môj, tu je rozdiel: obdivovateľom je ten, kto obdivuje Majstra z diaľky. Nechce byť zainteresovaný do Majstrových praktických potrieb. Nechce byť v úzkom vzťahu s Majstrom, ani byť blízko Majstra, pretože si myslí, že Majster využije túto blízkosť, alebo si myslí, že ak zostane blízko Majstra, uvidí Majstrove nedokonalosti a jeho obdiv k Majstrovi sa zmenší. Bude obdivovať z diaľky, ale nepriblíži sa k Majstrovi, pretože Majster ho môže požiadať o láskavosť, ktorú možno nebude môcť alebo nebude ochotný splniť. A znovu, bojí sa, že ak sa Majster bude správať ľudským spôsobom, potom si svoj malý obdiv, ktorý k Majstrovi prechováva, neudrží. Takže sa obáva o svoj vlastný život, o svoju vlastnú bezpečnosť, o svoju vlastnú úroveň, o svoju vlastnú realizáciu. Nechce byť úzko spätý s Majstrom, pretože cíti, že Majster v jeho vysnívanom svete je jedna osoba, zatiaľ čo Majster v skutočnom svete je celkom odlišná osoba.

Priaznivcom je ten, kto vie o duchovnej osobe a má o nej dobrú mienku. Číta o Majstrovi v novinách alebo ho vidí v televízii, či o ňom počuje v rádiu a myslí si, že Majster je dobrý človek. Ale Majster, duchovná osoba, neočakáva nikdy nič od priaznivca, preto on a priaznivec si zostávajú vzdialení.“

„Môj Pane Najvyšší, povedz mi o nich viac.“

„Syn Môj, keď sa Majster plaví so svojou loďou k Zlatému Brehu, žiak zostáva v lodi úplne zjednotený s Majstrovou vôľou. Pozerá sa na Majstrove pohyby a pozoruje ho, ako riadi loď a po celý čas sa modlí pre Majstrov vnútorný aj vonkajší úspech a víťazstvo. Je veľmi dychtivý, aby videl Majstrovo víťazstvo. Bezsenne pozoruje Majstrov spôsob riadenia lode a neustále sa učí od Majstra, ako riadiť loď.

Nasledovník sedí v lodi. Cíti, že práve tým, že povedal svojmu Majstrovi, že bude nasledovať jeho cestu, zaplatil svoj vstupný poplatok a môže zostať v bezpečí. Jeho sľub je jeho vstupným poplatkom, preto je Majstrovou svätou povinnosťou vziať ho k Zlatému Brehu. Pretože si kúpil lístok a má miesto v lodi, cíti, že nemusí pozorovať. Loď ho sama dopraví k cieľu. On sám nemusí zostať bdelý, nemusí poskytovať žiadnu pomoc ani službu – vnútornú či vonkajšiu. Môže spať, zabávať sa, ale Majstrovou svätou povinnosťou je urobiť, čo je potrebné, pretože toho žiaka prijal.

Obdivovateľ je ten, kto prichádza blízko k lodi, ale bojí sa nastúpiť. Má strach, že ak sa vyberie na cestu, niektoré vodné živočíchy prevrhnú loď, alebo hurikán pochybnosti ho odfúkne z lode či zničí loď. Bojí sa, že nebude schopný prežiť cestu.

Obdivovateľ pozoruje cestu z brehu. Pozoruje Majstra, žiakov a nasledovníkov v lodi. Majster smeruje z tohto brehu k druhému brehu. Obdivovateľ vidí a obdivuje, ale má strach. Myslí si, že loď sa prevráti, preto nenastúpi na loď.

Priaznivec sa nepríde ani len pozieť, keď sa loď vydáva na cestu. Počuje od iných alebo číta v novinách, alebo počuje v rádiu či televízii, že Majster sa vydal na cestu do vzdialenej krajiny. Ak Majster uspeje, potom je všetko v poriadku. Ale ak zlyhá, koho to zaujíma? Priaznivec nie je viac ako nespoľahlivý kamarát vo vonkajšom svete. Ak sa Majstrovi darí, povie: ,Ach, poznám ho. Je taký významný, dobrý, láskavý.‘ Ak sa mu nedarí, povie: ,Ach, poznám ho. Je neschopný, preto som nechcel nasledovať jeho cestu.‘ Taký je rozdiel medzi žiakom, nasledovníkom, obdivovateľom a priaznivcom.“


EA 39. 14. júla 1977, 20:40 — Martin Van Buren High School, Hollis, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_2