Netrpte!13

Ó, moje telo, ó, môj vitál, ó, moja myseľ, ó, moje srdce, netrpte. Netešte sa z utrpenia. Nesprávajte sa ako blázni. Nemyslite si, že utrpenie urýchli váš duchovný pokrok. Nemyslite si, že utrpenie okamžite privedie Boha bližšie k vám. Nemyslite si, že utrpenie je spoľahlivou cestou, jedinou cestou, ako urobiť pokrok. Nikdy!

Pozrite sa na to, čo vám utrpenie dáva a čo vám berie. Čo vám dáva: utrpenie zväčšuje váš strach, neovládateľný strach. Utrpenie podporuje váš vzdorovitý postoj. Utrpenie zväčšuje vaše jedovaté sklamanie. Utrpenie vás pomáha pomaly a sústavne ničiť. Čo vám berie: utrpenie vám berie všetko, čo vám váš Milovaný Pán Najvyšší dal. Zo Svojej nekonečnej Štedrosti vám dal Svoju Radosť, dal vám Svoj Záujem, dal vám Svoj Súcit, dal vám Svoju Jednotu. Ale vy ste si uchovávali a cenili utrpenie, preto vám všetky Jeho dary ukradli. Kto ich ukradol? Vaše vlastné utrpenie.

Utrpenie nie je spôsob, ako robiť duchovný pokrok. Oberá vás o všetky vzácne dary, ktoré vám Boh dal. Zlodej utrpenie vám kradne jeden za druhým najcennejšie a najvytúženejšie dary, ktoré vám Boh dal: Jeho vlastný Mier, Jeho vlastnú Lásku, Jeho vlastnú Blaženosť, Jeho vlastný Záujem, Jeho vlastnú Jednotu.

Odteraz sa snažte zlodeja utrpenie prichytiť pri čine a priviesť ho k vášmu Milovanému Najvyššiemu. Keď raz bude zlodej prichytený a váš Milovaný Najvyšší bude vedieť, že nechcete byť okrádaní ani členmi vašej vlastnej vnútornej existencie, ani členmi vonkajšieho sveta, vtedy vám váš Milovaný Najvyšší zo Svojej nekonečnej Štedrosti znovu dá Svoj Záujem, Svoju Lásku, Svoju Radosť, Svoju Jednotu, Svoj Súcit a Svoju Hrdosť v nekonečnej miere.

Preto, ó, hľadajúci, neopatrujte si utrpenie vo svojom tele, vitáli, mysli a srdci ani na letmú sekundu. Utrpenie nie je odpoveď; utrpenie je len otáznik, ktorý nikdy nebude spokojný so žiadnou odpoveďou, ktorú mu dáme. Utrpenie je otáznik, ktorý vzdoruje každej odpovedi. Dokonca ani keď na otázku odpovie Boh, myseľ neprijme odpoveď ako správnu.

Utrpenie nie je správna cesta. Odteraz sa snažte rásť v radosti a sebadôvere. Táto sebadôvera pochádza z vašej odovzdanej vôle jednoty s vaším Milovaným Najvyšším. Chcete dôveru a dostanete ju v okamihu, keď sa vaša odovzdaná jednota s Vôľou Najvyššieho stane dokonalou. Predtým neexistuje žiadna dôvera, nemôže byť žiadna dôvera v seba samých ani v čokoľvek iné.


EA 38. 14. júla 1977, 17:45 p.m — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_2