Vstávajte!12

GVstávaj, ó, moje telo, vstávaj! Nespi. Spalo si už dlho. Už viac nespi. Nehanbíš sa za svoj život? Nespi. Cieľ je ďaleko, veľmi ďaleko.

Ó, môj vitál, postav sa, postav sa! Sedel si už dlho. Je najvyšší čas, aby si sa postavil. Postav sa! Nehanbíš sa za svoj život? Cieľ je ďaleko, veľmi ďaleko. Už viac neseď. Postav sa.

Ó, moja myseľ, bež, bež! Dlho si stála na jednom mieste. Cieľ je ďaleko, veľmi ďaleko. Musíš bežať do cieľa. Nehanbíš sa za svoj život? Prečo stojíš na jednom mieste, keď veľmi dobre vieš, že cieľ je ešte ďaleko? Už nestoj na mieste. Bež k svojmu predurčenému cieľu.

Ó, moje srdce, bež čo najrýchlejšie! Nehanbíš sa za svoj život? Máš schopnosť bežať najrýchlejšie, ale ty bežíš pomaly, veľmi pomaly. Cieľ je ešte stále ďaleko. Nehanbíš sa za svoj život? Nehanbíš sa za svoju rýchlosť? Ó, moje srdce, odteraz musíš bežať najrýchlejšie. Len vtedy budeš spokojné, keď dosiahneš svoj cieľ. Ak budeš bežať pomaly, bude ti to trvať milióny rokov. Okrem toho, ak budeš bežať pomaly, môžeš stratiť svoje nadšenie a vzdať sa na svojej ceste k cieľu. Preto bež najrýchlejšie, ó, moje srdce, a dosiahni cieľ. Pozri sa svojmu cieľu do tváre. Staň sa jedným, neoddeliteľne jedným so svojím cieľom.

Ó, moje telo, ó, môj vitál, ó, moja myseľ, ó, moje srdce, odteraz cíťte, že každý okamih, ktorý stratíte tu na zemi, každý okamih, ktorý zanedbáte, znamená rok omeškania, rok sklamania, rok zlyhania pridaný k vášmu životu. Preto vstávaj, ó, moje telo; postav sa, ó, môj vitál; bež, ó, moja myseľ; bež najrýchlejšie, ó, moje srdce! V každej sekunde môžete buď vybudovať nový život nádeje, prísľubu, realizácie a dokonalosti, alebo môžete zničiť to, čo máte vo veľmi malej miere: ašpiráciu. Neničte svoju ašpiráciu, len budujte stavbu svojho svetla nádeje, výšky sľubu, jednoty realizácie a blaženosti dokonalosti.


EA 37. 14. júla 1977, 17:35 p.m. — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_2