DOKONALOSŤ1

Dokonalosť: čo je to? Je to neustále sa prekonávajúca skutočnosť. Dokonalosť znamená ľudským srdcom dosiahnuť Nohy Božskosti. Dokonalosť znamená zmeniť spôsob života konečného sveta a prejaviť spôsob života Nekonečného.

Dokonalosť nie je ospravedlňovanie seba samého. Dokonalosť nie je presadzovanie seba samého. Dokonalosť nie je zničenie seba samého. Dokonalosť je pozvanie Boha, uctievanie Boha a uspokojenie Boha.

Dokonalosť znamená mať neochvejnú vieru v plačúcu ašpiráciu človeka. Dokonalosť znamená mať rýdzu vieru v neustály Súcit Boha.

Kto hovorí, že dokonalosť na zemi je sebaklam? Dokonalosť je oslavou Boha v človeku.

Kto hovorí, že dokonalosť je ďaleko? Nie, je bližšie než tlkot srdca, bližšie než životný dych.

Niečo viac: dokonalosť stelesňuje Boha – ašpirujúceho, vyvíjajúceho sa, prekonávajúceho sa, osvecujúceho a napĺňajúceho človeka.

  1. EA 33. 13. júla 1977, 21:43 — Yoga-Life Perfection, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_2