Zážitok a realizácia22

Zážitok pripravuje, realizácia sa delí. Zážitok pripravuje hľadajúceho na Hodinu vybranú Bohom. Realizácia sa delí s hľadajúcim o Boha. Zážitok sa neúnavne snaží a plače, aby našiel cieľ. Realizácia bez námahy žije v cieli a nakoniec vrastá do cieľa samotného. Zážitok potajomky hovorí hľadajúcemu, čím sa nakoniec stane: stane sa Božím najdokonalejším nástrojom. Realizácia s úsmevom hovorí hľadajúcemu, čím tu na zemi a tam v Nebi večne je. Na zemi je Bohom – ašpirujúcim a vyvíjajúcim sa človekom. V Nebi je človekom – osvecujúcim a napĺňajúcim Bohom.

Zážitok je presvedčený o tom, že tento náš svet je bojiskom. Zlo a dobro, božské a nebožské sily tu neustále bojujú. Realizácia vie, že tento náš svet nie je bojiskom. Spontánne vie, že náš svet je Božím Stromom všetko prekonávajúcej Vízie a Božím Plodom všetko vyživujúcej Skutočnosti.

Zážitok sa pohybuje od konečného k Nekonečnému. Cíti svoju prítomnosť najprv v konečnom a potom v Nekonečnom. Cíti svoju univerzálnu totožnosť s konečnou kvapkou a potom s nekonečným oceánom. Realizácia pláva hneď od začiatku v nekonečnom mori s Bohom, večným Plavcom.

Každý zážitok je silou navyše v procese nášho vyvíjajúceho sa života. Keď kráčame po ceste Večnosti, každý zážitok je ďalšou silou. Každá realizácia je prekonávajúcim sa víťazstvom. Keď bežíme rýchlo, rýchlejšie a najrýchlejšie po ceste Večnosti, každá realizácia je prekonávajúcim sa víťazstvom.

Zážitok nesmierne miluje Boha, Súcitného Otca. Realizácia nesmierne miluje Boha, Milovníka Jednoty.

Zážitok je zrodením našej cesty. Realizácia je našou samotnou večne sa prekonávajúcou, večne osvecujúcou a večne napĺňajúcou cestou.


EA 22. 9. júla 1977, 21:20 — North Avenue Presbyterian Church, New Rochelle, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_1