Chcem sa oslobodiť21

Chcem sa oslobodiť od nepokoja, strachu a pochybnosti. Nepokoj spomaľuje moju rýchlosť, moju vnútornú rýchlosť. Strach ma skľučuje. Pochybnosť ma otravuje. Potrebujem pokoj, aby nahradil môj nepokoj. Potrebujem odvahu, aby nahradila môj strach. Potrebujem vieru, aby nahradila moje pochybnosti. Môj pokoj je mojou istotou a uistením môjho Pána. Moja odvaha bude slúžiť Bohu-človeku na celom šírom svete. Moja odvaha bude milovať človeka-Boha vo vnútornom svete i vonkajšom svete. Moja viera urýchli nielen moju cestu, ale tiež cestu všetkých úprimných hľadajúcich; pretože sme jedným, neoddeliteľne jedným. Sila mojej viery posilní ich a sila ich viery posilní mňa.

Chcem sa oslobodiť od neúprimnosti, neistoty a nečistoty. Neúprimnosť ma oddeľuje od veľkosti môjho Pána. Neistota ma oddeľuje od rozľahlosti môjho Pána. Nečistota ma oddeľuje od blízkosti môjho Pána. Úprimnosť nahradí moju neúprimnosť. Istota nahradí moju neistotu. Čistota nahradí moju nečistotu. Moja úprimnosť bude mojou ochranou; bude ma vždy chrániť pred vnútorným a vonkajším zničením. Moja istota mi dá pocítiť, že môj Zdroj, môj Milovaný Najvyšší, je vždy pre mňa, pre mňa, pre mňa, pre mňa. Bez ohľadu na to, čo robím alebo čo hovorím, On je večne pre mňa. Moja čistota mi umožní hovoriť s Ním, spievať s Ním a tešiť sa s Ním tu, tam a všade v každom okamihu.

Chcem sa oslobodiť od trestania seba samého, predvádzania seba samého a zneužívania seba samého. Nebudem sa už viac trestať prísnou a krutou askézou v mojom živote, pretože to nie je správna cesta. Nebudem už viac celému svetu predvádzať svoj sen nevedomosti. Nebudem už viac zneužívať sám seba. Už som zneužil nekonečný Súcit svojho Najvyššieho. Už som zneužil hojnú trpezlivosť sveta. Už som zneužil svoju slabú bezmocnosť. Ale už viac nebudem zneužívať Boha, nebudem už zneužívať svet a nebudem už zneužívať sám seba.

Chcem sa oslobodiť od toho, čím som vo vonkajšom svete, a od toho, čím som vo vnútornom svete. Práve teraz som vo vonkajšom svete beznádejnou nádejou a vo vnútornom svete neplodným sľubom. Chcem premeniť svoj svet nádeje na svet skutočnosti; skutočnosti, ktorá je naplnením samotným. Chcem premeniť svoj neplodný sľub na plodný čin. To dokážem urobiť len vďaka svojmu bezsennému vnútornému plaču. Svoj vnútorný plač si môžem rozvinúť len vtedy, keď ponúknem svojmu Milovanému Najvyššiemu tú najvzácnejšiu vec, ktorú mi zo Svojej nekonečnej Štedrosti dal, a tou najvzácnejšou vecou je malý plamienok môjho vďačného srdca.


EA 21. 9. júla 1977, 15:20 — Norwalk High School, Norwalk, Connecticut.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_1