Letmý život20

Letmý život je všetko, čo máme. Prečo sa potom vychvaľujeme, prečo neprimerane zveličujeme svoje pozemské, smrteľné a krehké úspechy? Keď príde smrť, telo nás opustí bez ohľadu na to, aké je silné, vitál nás opustí bez ohľadu na to, aký je nadšený, myseľ nás opustí bez ohľadu na to, aká je brilantná, srdce nás opustí bez ohľadu na to, aké je láskavé a čisté.

Letmý život je všetko, čo máme. Prečo potom počúvame príkazy fyzického sveta, sveta pokušenia? Prečo? Prečo? Prečo nepočúvame hlas svojej všetko osvecujúcej a všetko napĺňajúcej duše? Prečo? Prečo? Prečo každú noc, celú noc hodujeme s morom nevedomosti? Prečo? Prečo? Prečo sa každý deň, celý deň, hráme s drakom temnoty? Prečo? Prečo? Prečo nemilujeme Boha aspoň podmienečne, ak Ho nedokážeme milovať bezpodmienečne? Prečo? Prečo?

Letmý život je všetko, čo máme. Prečo netešíme Boha čiastočne, ak nie sme schopní tešiť Ho úplne a bezvýhradne? Prečo? Prečo? Nemôžeme Bohu povedať raz a navždy, že hoci sme všetky svoje predchádzajúce životy, a dokonca aj predchádzajúcu sekundu, dali noci nevedomosti, odteraz dáme tento svoj letmý život len Jemu samotnému? Nemôžeme dať Bohu úplnú právomoc na to, aby nás viedol, formoval a tvaroval Svojím vlastným Spôsobom? Pretože sme zlyhali v rukách nevedomosti, nemôžeme dať Bohu príležitosť, aby riadil náš život? Ak zlyhá aj Boh, potom uvidíme, čo zmôžeme my sami so svojím životom. Nie je to však od nás spravodlivé, aby sme dali Bohu aspoň príležitosť, keď sme nespočetnekrát dali príležitosť noci nevedomosti? Nemôžeme ponúknuť túto svoju krátku inkarnáciu Bohu, Bohu samotnému? Ak ponúkneme svoj život Bohu, potom náš pozemský život môže byť krátky na roky, ale naše nebeské dosiahnutia pretrvajú večne.

Boh nám hovorí: „Moje deti, sľúbil som vám, že s vami nebudem zle zaobchádzať, že vás nepovediem zle. Dokážem vám, že z vás môžem urobiť nové osobnosti, nové skutočnosti a nové božskosti. Len Mi dajte príležitosť tak, ako znovu a znovu dávate príležitosť nevedomosti. Aspoň počas tohto krátkeho letmého života dajte príležitosť Mne a uvidíte, čo pre vás môžem urobiť, pretože nedokážete vidieť to, čo som už pre vás urobil.

Moje deti, dajte Mi príležitosť a uvidíte, čo dokážem urobiť v tomto vašom letmom živote. Ak chcete vidieť Moju Božskosť svojím odovzdaným srdcom a svojou dušou jednoty, potom tento letmý život môže byť rozšírený a rozvinutý. Letmý život nemusí byť, ani nesmie byť posledným slovom v pozemskej aréne. Len život bez konca, bez zrodenia a bez smrti môže uspokojiť človeka, budúceho Boha.“


EA 20. 9. júla 1977, 11:25 — John F Kennedy High School, Bronx, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_1