Realizácia19

Ako používam svoju realizáciu?

Svoju realizáciu používam na to, aby som zakúsil chudobu ľudstva.

Svoju realizáciu používam na to, aby som zakúsil blahobyt božského.

Svoju realizáciu používam na to, aby som miloval slzy ľudstva.

Svoju realizáciu používam na to, aby som miloval úsmevy božského.

Svoju realizáciu používam na to, aby som dal ľudstvu to, čo mám: nádej, nádej, nádej.

Svoju realizáciu používam na to, aby som dal božskému to, čím som: sľub, sľub, sľub.

Svoju realizáciu používam na to, aby som oslobodil a tiež spútal. Svoju realizáciu používam na to, aby som dal voľnosť konečnému, aby som oslobodil konečné vo vnútri vízie srdca Nekonečného. Svoju realizáciu používam na to, aby som spútal Nekonečné vo vnútri misie prejavenia tela konečného.

Čo je realizácia? Realizácia je mojím sladkým rozpamätaním sa na moju zabudnutú minulosť.

Čo je realizácia? Realizácia je mojím uzdravením sa z choroby nevedomosti, ktorá ma trápila po tisícročia.

Čo je realizácia? Realizácia je mojou vedomou a neustálou plavbou s mojím vnútorným Kormidelníkom v Jeho Zlatej Lodi smerom k nepreskúmanej krajine, kde semienka krásy, božskosti a Nesmrteľnosti v okamihu vyrastú na najbohatšiu úrodu.

EA 19. 9. júla 1977, 7:50 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_1