Ašpirácia18

Ako používam svoju ašpiráciu?

Svoju ašpiráciu používam na to, aby som zjednotil svoj stúpajúci pozemský plač so svojím zostupujúcim nebeským úsmevom.

Svoju ašpiráciu používam na to, aby som premenil noc túžby svojho sveta na výšku osvietenia svojho sveta. Svoju ašpiráciu používam, aby som nasýtil svojho hladného Milovaného Najvyššieho; sýtim Ho plameňmi vďačnosti svojej ašpirácie.

Svoju ašpiráciu používam na to, aby som sa odnaučil všetko, čo ma naučila moja pozemsky spútaná myseľ, a aby som sa úplne od začiatku naučil všetko od svojej nebesky slobodnej duše.

Svoju ašpiráciu používam na to, aby som sa stal najbližším priateľom svojho sladkého, láskavého a

krásneho srdca jednoty.

Svoju ašpiráciu používam na úspech vo vonkajšom svete a na pokrok vo vnútornom svete. Keď som mimoriadne úspešný, vonkajší svet sa na mňa usmieva, oceňuje ma, zbožňuje ma a vynáša ma do Nebies. Keď dušeplne, oddane a bezpodmienečne robím pokrok, môj Milovaný Najvyšší sa na mňa usmieva, požehnáva ma a objíma ma.

Čo je ašpirácia? Ašpirácia je moje sebadávanie.

Čo je sebadávanie? Sebadávanie je najvyššie umenie. Vďaka tomuto umeniu si uvedomujem, že musím pochopiť svoje nepoznané skutočnosti a musím poznať svoje vyššie ja, ktoré prebýva v najvnútornejších zákutiach môjho srdca. Musím sa stať vedome a neoddeliteľne jedným so svojím vyšším ja, ktoré je stále v dokonalom súzvuku s mojím Milovaným Najvyšším a musím prejaviť svoje dosiaľ neprejavené skutočnosti.

Moja ašpirácia stelesňuje koncentráciu, meditáciu a kontempláciu.

Koncentrácia je mojou rýchlosťou. S touto rýchlosťou bežím rýchlo, rýchlejšie a najrýchlejšie k svojmu Milovanému Najvyššiemu.

Meditácia je moja hĺbka, moja tichá hĺbka. S touto tichou hĺbkou vzývam svojho sladkého Pána Najvyššieho a vkladám Ho hlboko do svojho vďačného srdca.

Kontemplácia je moja extáza. S touto extázou spievam pieseň jednoty so svojím Večným Otcom Najvyšším a tancujem tanec svojho uspokojenia so svojím Večným Priateľom a Spoločníkom.


EA 18. 8. júla 1977, 21:30 — Manhattanville College, Purchase, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_1