Som vďačný13

Som vďačný svojmu Milovanému Najvyššiemu, pretože mi zo Svojej nekonečnej Štedrosti dal schopnosť milovať Ho viac, než milujem sám seba.

Som vďačný svojmu Milovanému Najvyššiemu, pretože mi zo Svojej nekonečnej Štedrosti dal schopnosť cítiť Jeho Potreby viac než moje vlastné potreby.

Som vďačný svojmu Milovanému Najvyššiemu, pretože mi zo Svojej nekonečnej Štedrosti dal schopnosť nevťahovať Ho do môjho sveta túžob, ale vzývať Jeho Prítomnosť v mojom svete ašpirácie. Dal mi tiež schopnosť ponúknuť Mu moju pozemsky spútanú vôľu a život túžob a dušeplne vyhlásiť: „Staň sa Tvoja Vôľa.“

V deň, keď ma urobí Svojím vybraným nástrojom, budem svojmu Milovanému Najvyššiemu nesmierne vďačný.

V deň, keď budem môcť cítiť, že vták mojej duše žije len pre Neho vo vnútri klietky môjho tela tu na zemi a tam v Nebi, budem svojmu Milovanému Najvyššiemu nesmierne, nesmierne vďačný.

V deň, keď budem môcť vyhlásiť svetu vo vnútri i svetu navonok, že som tým, čo On má a mám to, čím On je, budem svojmu Milovanému Najvyššiemu nesmierne, nesmierne a nesmierne vďačný.


EA 13. 6. júla 1977, 21:20 — Unitarian Church, Flushing, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_1