Ľudská skutočnosť a božská skutočnosť 12

„Môj sladký Milovaný Najvyšší, viem, že máš dve skutočnosti, dva aspekty – ľudskú skutočnosť alebo ľudský aspekt a božskú skutočnosť alebo božský aspekt. Prosím, povedz mi, ktorý z Tvojich dvoch aspektov je lepší, alebo ktorý Tvoj aspekt si musím vybrať, aby som urobil najrýchlejší pokrok. Je pre mňa nevyhnutné vybrať si jeden z týchto aspektov, aby som došiel k najvyššiemu Cieľu hlboko v Tvojom vnútri?“

„Ó, synu-hľadajúci, prajem si povedať, že je nanajvýš potrebné, aby si sa priblížil k obom Mojim aspektom, k ľudskému aj božskému. Je lepšie začať s ľudským aspektom, pretože v ľudskom aspekte získaš povzbudenie a inšpiráciu skôr než v božskom aspekte. Niekedy v božskom aspekte môžeš vo Mne vidieť určitú prísnosť, veľmi striktné a záväzné pravidlá, prísnu disciplínu. Avšak v ľudskom aspekte budeš vidieť, že je dosť veľa vecí, ktoré robíš rovnako ako Ja, preto získaš ohromné povzbudenie. Môžeš spievať, môžeš hovoriť, môžeš sa hrať, môžeš športovať rovnako ako Ja. Len pokiaľ ide o meditáciu, práve teraz nemôžeš meditovať tak, ako meditujem Ja. Toto je jediná oblasť, v ktorej veľmi zaostávaš. Meditujem neporovnateľne lepšie než ty. Ale je dosť veľa vecí, ktoré robíš rovnako dobre ako Ja, a niekedy Ma dokonca značne prekonávaš. Pretože máš v toľkých veciach rovnaké schopnosti ako Ja, musíš cítiť, že sa tiež môžeš dostať na tú istú duchovnú úroveň. Takto získaš povzbudenie.

Musíš myslieť na ľudský aspekt a božský aspekt ako na kvet a ovocie stromu. Som Strom Života a mám kvety a ovocie. Kvet je krásny, inšpiruje ťa. Keď si naplnený inšpiráciou, bežíš, ponáraš sa a lietaš. Ale existuje niečo viac ako inšpirácia. Hovorí sa tomu hlad. Si inšpirovaný niečo urobiť, ale potrebuješ vnútorný hlad, aby ťa urobil silným. Týmto vnútorným hladom je ašpirácia. Keď si hladný, len vtedy dostaneš ovocie a zješ ho. Môj Strom Života obsahuje božský aspekt v podobe ovocia. Keď zješ ovocie, získaš výživu.

Avšak niekedy musíš prijať ľudský aspekt a božský aspekt spolu. Musíš na Mňa myslieť ako na oceán a na seba ako na malú kvapku alebo vlnku. Ak Ma chceš vidieť alebo hrať sa so Mnou, musíš cítiť, že som oceán a ty si ako kvapka alebo vlnka vo vnútri oceánu. Ak si múdry, potom uvidíš, že bez ohľadu na to, čím si, musíš zostať vo vnútri oceánu, vo vnútri obrovskej rozľahlosti. Príboj nemôže obsiahnuť oceán, kvapka nemôže obsiahnuť oceán, ale oceán môže obsiahnuť kvapku aj vlny. V skutočnosti sú neoddeliteľné. Ty stelesňuješ ľudský aspekt a Ja stelesňujem božský aspekt, avšak tie sú neoddeliteľne zjednotené. Teraz si prijal podobu malej kvapky a Ja som prijal podobu oceánu. Ale keď dospeješ v duchovných veciach, potom uvidíš, že niekedy sa stávam drobnou kvapkou alebo vlnkou a ty sa stávaš oceánom. Takto sa spolu hráme na schovávačku.

Ak chceš postupovať od ľudského aspektu k božskému, je to veľmi dobré. Môžeš ísť tiež od božského k ľudskému aspektu. Avšak môžeš prijať ľudský aj božský aspekt spoločne. Ľudský aspekt je sladký, sladší, najsladší. Božský aspekt je blízky, bližší, najbližší. Takto hľadajúci pristupuje k ľudskému aspektu a božskému aspektu. Ja som tvoj Milovaný Pán Najvyšší a ty si hľadajúci vo Mne, pre Mňa.“


EA 12. 6 July 1977, 7:50 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_1