Skratka, kratšia skratka, najkratšia skratka10

„Môj sladký Pane Najvyšší, som skutočne unavený z tejto dlhej cesty. Cesta, ktorá nás rozdeľuje, je veľmi dlhá. Prosím, prosím, ukáž mi skratku. Budem Ti nekonečne vďačný, ak mi ukážeš skratku, aby som Ťa dosiahol.“

„Syn Môj, som prekvapený, keď počujem, že túžiš po skratke, pretože som si myslel, že Ma jedného dňa požiadaš o tú najkratšiu skratku. Si pripravený uspokojiť sa len so skratkou a Ja ti ju dám, ale tiež ti poviem o kratšej skratke a najkratšej skratke pre prípad, že by si ich v blízkej budúcnosti potreboval.

Skratkou je viera; musíš vo Mňa veriť. Musíš vo Mňa veriť stále. Len si opakuj: ,Verím v Boha, verím v Boha.´ Toto je nepochybne výborná skratka.

Kratšou skratkou je opakovať si: ,Môj Pán Najvyšší ma miluje nekonečne viac, než ja milujem sám seba. Môj Pán Najvyšší ma miluje nekonečne viac, než ja milujem sám seba.´ Ako je to možné? Je to možné preto, lebo ty začneš byť sklamaný a chceš zničiť seba samého, keď vidíš svoje početné nedostatky. Ale Ja ťa vidím ako časť Svojej vlastnej Skutočnosti; preto nie som sklamaný. Som pripravený pokračovať s nekonečnou Trpezlivosťou a táto Trpezlivosť je nepochybne tvojou spásou. Môžeš teda vidieť, že Ja ťa milujem nekonečne viac, než ty miluješ sám seba.

Najkratšou skratkou je toto: Musíš si povedať, že Ma potrebuješ bez dychu. Čo sa Mňa týka, poviem ti, že Ja ťa potrebujem neomylne. Ty Ma potrebuješ bez dychu a Ja ťa potrebujem neomylne. Toto musí byť tvoja neustála úprimná modlitba.

Ak si dokážeš opakovať, že vo Mňa veríš, je to skratka. Ak dokážeš povedať, že ťa milujem nekonečne viac, než ty miluješ sám seba, je to kratšia skratka. A najkratšou skratkou je cítiť, že ty Ma potrebuješ bez dychu a Ja ťa potrebujem neomylne. Ak to všetko dokážeš, potom budú skratka, kratšia skratka aj najkratšia skratka pre teba otvorené.

Pre Mňa tiež existuje skratka, kratšia skratka a najkratšia skratka, aby som ťa dosiahol. Skratkou je, keď Si poviem, že v tebe objavím Svoj najdokonalejší nástroj. Kratšou skratkou je, keď Si poviem, že ťa vždy bezpodmienečne milujem bez ohľadu na to, čo robíš, čo si o Mne myslíš, čo Mi hovoríš, bez ohľadu na to, čo sa ti stane a čo chceš urobiť s víziou svojho života a skutočnosťou svojho života. A najkratšou skratkou je, keď v tebe vidím Dušu Svojej Večnosti a uchovávam pre teba Cieľ Svojej Nekonečnosti.“


EA 10. 5. júla 1977, 8:10 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.

From:Sri Chinmoy,Everest ašpirácie, časť 1, Sri Chinmoy Centrum, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ea_1