9.

Keď sa modlíme, Boh nás požehnáva novým snom.

From:Sri Chinmoy,Sny, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/drm