5.

Sny nás inšpirujú, aby sme plávali s oblakmi.

From:Sri Chinmoy,Sny, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/drm