43.

Keď máme tichú myseľ,

Najvyšší nám ukazuje

Krásu Svojho Oka a Božskosť Svojho Srdca.

From:Sri Chinmoy,Sny, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/drm