4.

Každý sen je príležitosťou na objavenie seba samého.

From:Sri Chinmoy,Sny, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/drm