Ak je niekto nadaný v jednej oblasti, znamená to, že jeho duša bola pôvodne obdarená touto schopnosťou, alebo sa o to pokúšal mnoho životov a nakoniec to dosiahol?

Sri Chinmoy: Potenciál má každý, tak ako kus hliny. Keď ju jeden hrnčiar vytvaruje, vyrobí z nej krásnu nádobu, a iný hrnčiar vytvorí nádobu, ktorá nie je taká krásna. Podstata oboch nádob je rovnaká – hlina. Podobne aj my všetci sme v duchovnom svete jedným. Ale zatiaľ čo ten hrnčiar modeluje, môžete sa opýtať: „Prečo práve túto nádobu vytvaroval tak krásne?“ V tomto hrnčiarovi je niečo, čo sa nazýva vedomá ašpirácia. V každom inom ohľade zostáva moja podstata, vaša podstata, podstata všetkých ľudí rovnaká. Ale kým ten konkrétny hrnčiar pracuje, je v ňom niečo, čo mu dáva možnosť vytvoriť niečo jedinečné. Nie je to teda tak, že niekto hneď na začiatku dostal určitú schopnosť. Nie, každému človeku bola prisúdená obmedzená sloboda, ktorá začala už na začiatku stvorenia. Táto sloboda znamená potenciál. Niekto ten potenciál využíva na duchovný život, niekto na hudbu, niekto na poéziu a tak ďalej. Niektorí ho nevyužívajú vôbec. Potenciál sa však nerozvinie na skutočnosť, pokiaľ ho majiteľ nevynesie do popredia a nerozvinie ho.

From:Sri Chinmoy,Smrť a znovuzrodenie: Večná cesta, Agni Press, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/dr