Je dĺžka času, počas ktorej duša zostane vo svete duší medzi jednotlivými inkarnáciami určená ašpiráciou z jej predchádzajúcej inkarnácie? Ak ide o pokročilú dušu, bude sa inkarnovať skôr?

Sri Chinmoy: To závisí od ašpirácie a potreby. Môžete mať ašpiráciu niečo urobiť, ale zároveň Boh nemusí cítiť, že je to pre vás nevyhnutné. Z vašej strany je ašpirácia nevyhnutná. Ašpirujete, aby ste sa opäť vrátili, aby ste ihneď znovu začali hru. Je to, ako keby ste pol hodinu hrali a teraz chvíľu oddychujete. Potom, ak už nechcete dlhšie odpočívať, poviete: „Dajte mi príležitosť dokončiť hru a vrátiť sa späť.“ Ale Boh môže povedať: „Nie, chcem, aby si si ešte chvíľu oddýchol.“ Vtedy sa nemôžete vrátiť. Ak sa však vaša ašpirácia a Božia potreba zhodnú, potom sa určite môžete vrátiť.

Niektoré duše sa reinkarnujú takmer okamžite, dokonca bez toho, aby sa dostali do sveta duší. Predpokladajme, že niekto predčasne zomrie pri nehode. Vtedy môže jeho duša ísť len do vitálneho obalu a odtiaľ, ak zasiahne duchovná postava alebo Božia Milosť, sa môže o sedem či osem mesiacov inkarnovať do novej rodiny.

Väčšina obyčajných duší sa znovu vracia späť po šiestich, siedmich alebo najviac dvadsiatich rokoch pobytu vo svete duší. Duša použije čas strávený vo svete duší na to, aby asimilovala svoje skúsenosti na zemi. Veľkí ľudia, ako napríklad významní vedci alebo duchovné osobnosti, sa neinkarnujú znovu tak rýchlo ako obyčajní ľudia. Veľmi zriedkavo uvidíte veľkú osobnosť v akejkoľvek oblasti, ktorá by sa veľmi rýchlo znovu inkarnovala. Niektorí zostávajú vo svete duší sedemdesiat rokov alebo aj viac. V určitých prípadoch duchovní majstri čakajú sto alebo dvesto rokov, kým sa reinkarnujú. Neexistuje však žiadne pevné pravidlo. Ak si Najvyšší praje, aby sa vrátili na zem, musia sa vrátiť, aj keď nechcú. Dĺžku odpočinku pred ďalšou inkarnáciou určuje rozhodnutie duše a súhlas Najvyššieho.

From:Sri Chinmoy,Smrť a znovuzrodenie: Večná cesta, Agni Press, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/dr