Prečo musí toľko ľudí pred smrťou zotrvávať vo veľkých bolestiach?

Sri Chinmoy: Mnoho chorých ľudí chce zomrieť pretože ich bolesť je neúnosná. Chcú sa oslobodiť od svojho utrpenia. Prečo ale trpia? Je to preto, že ešte neskončilo očistenie ich prirodzenosti. Vďaka očistenia vstupujeme do vyššieho života a viac napĺňajúcej božskosti. Takto pracuje zákon karmy. Vo svojich predchádzajúcich životoch sme urobili mnoho zlých vecí. Prostredníctvom tejto fyzickej bolesti sme očistení. Táto skúsenosť je nevyhnutná, pretože vďaka nej vo vedomí človeka svitá nová múdrosť. Keď však niekto ťažko trpí, nemali by sme myslieť na jeho minulé skutky, na to, že viedol zlý život, že mal zlý charakter, a preto trpí. Nie, stotožnime sa so skutočnosťou, ktorou práve prechádza. Keď sa zjednotíme s touto skúsenosťou, získame v našom ľudskom bytí pravé uspokojenie.

Na druhej strane musím povedať, že zákon karmy nie je jednoduchý; je veľmi, veľmi komplikovaný. Niektoré duše sú veľmi čisté a duchovné, ale aj tak trpia, keď zomierajú. Je to kvôli ich zlej karme? Nie, je to kvôli tomu, že sa stotožnili s ľudstvom a chcú prežiť to najhoršie utrpenie. Väčšina veľkých duchovných Majstrov mala veľmi bolestivú smrť. Prečo? Mohli opustiť telo podľa svojej vôle, ale neurobili to. Namiesto toho ochoreli na rakovinu alebo inú vážnu chorobu a zomreli až po ťažkom utrpení. Čiže vstúpili do ľudského utrpenia a snažili sa prežívať utrpenie s ľudstvom. Pokiaľ nevstúpime do ľudského utrpenia, všetko je len teoretické, nič nie je skutočné. Keď však trpia obyčajní ľudia, vidíme, že tu pôsobí zákon karmy, koleso karmy.

Napriek tomu, ak niekto zomrie na náhle zlyhanie srdca, nemusí to nevyhnutne znamenať, že bol veľmi duchovný alebo nábožný. Nie. Boh chcel mať v tej chvíli cez neho a možno aj cez jeho blízkych takúto skúsenosť. Tu nejde o to, či bol dobrý alebo zlý, božský alebo nebožský, ale o to, akú skúsenosť chcel mať Boh cez toho človeka. Z najvyššieho pohľadu je všetko, čo vidíme a prežívame, skúsenosťou Boha.

From:Sri Chinmoy,Smrť a znovuzrodenie: Večná cesta, Agni Press, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/dr