Čo sa stane s duchovným srdcom, keď sa duša reinkarnuje do nového tela? Prechádza tiež z jedného života do druhého tak ako duša?

Sri Chinmoy: Keď duša opustí telo, berie si so sebou podstatu skúseností, ktoré telo, myseľ, vitál a srdce zažili v tomto živote. Keď však odchádza do krajiny duše, neberie si so sebou srdce, vitál ani myseľ. Po reinkarnácii do nového tela je duša – alebo môžete povedať psychická bytosť či Puruša – rovnaká. Stále nesie realizácie a skúsenosti zo svojich minulých životov. Prijíma však nové srdce, novú myseľ, nový vitál a nové telo.

From:Sri Chinmoy,Smrť a znovuzrodenie: Večná cesta, Agni Press, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/dr