Je peklo skutočne nejaké miesto vo vitálnych svetoch, alebo je to len stav vedomia?

Sri Chinmoy: Na fyzicko-mentálnej úrovni je peklo určité miesto. Existuje pre skúsenosť duše. Ak vediete zlý život, musíte tam ísť. Je tam skutočné mučenie, nepredstaviteľné mučenie. Najmä pre tých, ktorí spáchali samovraždu, je utrpenie nekonečne horšie ako smažiť sa v oleji zaživa. Utrpenie, ktorým samovrahovia prechádzajú v jemnej fyzickej a jemnej vitálnej oblasti, je nepredstaviteľné, neznesiteľné. Veľmi dlho nedostanú ďalšiu inkarnáciu. Keď potom po dlhoročnom trápení vo vitálnom svete konečne dostanú inkarnáciu, budú postihnutí: slepí, ochrnutí, mongoloidní a tak ďalej. A to nielen na jednu inkarnáciu. Ak im duchovný Majster alebo Božia Milosť neodpustí, bude to pokračovať ešte niekoľko inkarnácií. Okrem toho od začiatku vytvoria problémy celej rodine, do ktorej sa narodili. Ak sa napríklad inkarnuje samovrah a je šialený, spôsobí vážne problémy celej svojej rodine. Tieto duše tiež často zhoršujú svoju vlastnú zlú karmu, pretože pokračujú rovnakým spôsobom a nemenia sa. Ale ak tam je Božia Milosť, alebo ak zasiahne duchovný Majster, duša dostane pomoc. Takže keď žijeme v hrubom fyzickom vedomí alebo vo vedomí tela, peklo je naozaj určité miesto. Musíme si však uvedomiť, že na najvyššej duchovnej úrovni je peklo, rovnako ako Nebo, len stavom vedomia. Nebo aj peklo začínajú v mysli. Vo chvíli, keď myslíme na niečo dobré, vo chvíli, keď sa modlíme a meditujeme a snažíme sa ponúknuť vnútorné svetlo, ktoré sme získali meditáciou a modlitbami, začíname žiť v Nebi. V okamihu, keď si o niekom myslíme niečo zlé, niekoho kritizujeme a prechovávame o niekom zlé myšlienky, vstupujeme do pekla. Nebo si vytvárame sami, aj peklo si vytvárame sami. Svojimi božskými myšlienkami vytvárame Nebo. Svojimi zlými, hlúpymi, nebožskými myšlienkami vytvárame v sebe peklo. Nebo aj peklo sú stavy vedomia hlboko vo vnútri nás. Keď sa ponoríme hlboko do svojho vnútra, uvidíme, že je v nás celý vesmír. Vo vnútri tohto fyzického tela sa nachádza jemnohmotné telo a vo vnútri jemnohmotného tela, v srdci, nájdeme existenciu duše. Keď potom odtiaľ ideme hlboko dovnútra, vidíme celý vesmír.

From:Sri Chinmoy,Smrť a znovuzrodenie: Večná cesta, Agni Press, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/dr