Piata časť: Život po smrti: Vyššie a nižšie svety

Určujú okolnosti smrti človeka to, kam pôjde, keď opustí telo?

Sri Chinmoy: Záleží najmä na vedomí toho človeka. Toto vedomie je dané úspechmi, ktoré človek postupne nahromadil počas celého svojho života. Moji dobrí žiaci sa ihneď dostanú na veľmi vysokú úroveň, pokiaľ na mňa budú myslieť vo chvíli smrti. Ak matka stratí život pri záchrane svojho dieťaťa, jej duša odíde do vysokého sveta. Keď zahynie vojak pri obrane svojej krajiny pred nepriateľským útokom, tiež odíde do vysokého sveta. V Indii bola doba, keď sa manželky vrhali na pohrebné hranice svojich manželov. Ľudia môžu povedať, že to je samovražda, a pripúšťam, že to tak je. Ale v tomto prípade sa manželky nedostali do nižších nevedomých svetov, kam sa zvyčajne dostanú ľudia, ktorí spáchali samovraždu. Tieto manželky cítili k svojim manželom ohromnú lásku a oddanosť, mali s nimi jednotu, a tak Boh požehnal ich božské vlastnosti a udelil im Milosť, aby mohli vojsť do svetov, kam by sa inak dostali podľa úrovne vývoja svojej duše. Avšak boli aj iné manželky, ktoré boli k tomu prinútené zákonom. Urobili to zo strachu, z nutnosti, ale nie z pocitu lásky či jednoty. Ani s nimi sa vo vnútornom svete nezaobchádzalo rovnako ako s tými, ktorí spáchali samovraždu úmyselne. Ony sa tiež dostali na miesto, ktoré zodpovedá vývoju ich duše. Ale tie, ktoré dali svoj život s radosťou a jednotou, si prirodzene vytvorili so svojimi manželmi silné spojenie, ktoré sa zachová aj v budúcich životoch.

From:Sri Chinmoy,Smrť a znovuzrodenie: Večná cesta, Agni Press, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/dr