Je možné, aby človek spoznal smrť počas svojho života tým, že do nej vstúpi?

Sri Chinmoy: Človek môže ľahko spoznať, čím smrť v skutočnosti je, keď je v úplne najvyššom stave meditácie. Stokrát som zažil, čo je to smrť. Mnohokrát som tiež vo svojej meditácii smrť prekročil, keď som musel pomáhať svojim žiakom. V tranze môže ísť človek do mnohých svetov, na mnoho úrovní, do mnohých oblastí, ktoré sú za doménou a hranicou smrti. Niekedy dokonca môžeme nasledovať dušu, keď opusti telo, a vtedy môžeme získať úplnú skúsenosť smrti, napriek tomu, že zostávame vo svojom tele. Takýto zážitok som mal po prvýkrát s jednou zo svojich sestier, ktorá zomrela keď som mal osemnásť rokov. Mal som tú schopnosť, a tak som sestrinu dušu sprevádzal asi tri hodiny vo svete smrti. V tej chvíli cítite, že ste vlastne mŕtvi. Telo pre vás neexistuje, len sa vznášate svojím vedomím, lietate ako vták. Ak máte túto schopnosť, môžete získať na tomto svete naozajstný zážitok smrti. Dokážete do nej ľahko vojsť počas svojej meditácie. Svoje telo môžete nechať vo svete života a svetlo svojho vedomia môžete mať vo svete smrti.

From:Sri Chinmoy,Smrť a znovuzrodenie: Večná cesta, Agni Press, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/dr