Druhá časť: Mágia, planéty a sny

Nasledujúci rozhovor sa odohral počas neformálneho stretnutia v dome Sri Chinmoya 12. januára 1976.

Otázka: Prejavujú sa démoni na fyzickej úrovni?

Sri Chinmoy: Démoni sa prejavujú na fyzickej úrovni. Niekedy tieto nebožské sily napadnú našich žiakov a títo žiaci niekedy opustia Centrum. Keď vidím, že bol niekto napadnutý, použijem silu. Démoni sa potom zľaknú a ukryjú sa. Ale ja sa ich snažím vystopovať a bojovať s nimi a pomocou Milosti Najvyššieho sa ich snažím premeniť. Pretože démoni, tak ako iné nebožské stvorenia Boha, sú určení na transformáciu, nie na zničenie. Pravým účelom Božieho Stvorenia je premena, nie ničenie. Žiadny stvoriteľ nechce, aby bolo jeho stvorenie zničené. Ale Najvyšší určite chce, aby bolo Jeho stvorenie premenené, osvietené a zdokonalené.

From:Sri Chinmoy,Rozhovory s Majstrom, Agni Press, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cwm