Otázka: Neviem, čomu všetkému z tohoto môžem veriť, Guru.

Sri Chinmoy: Najdrahšie dieťa, ži v srdci. Je veľa vecí, ktoré oko vidí, ale pokým ich srdce tiež necíti, nebudú mať žiadnu hodnotu. Oči niečo uvidia. Ak sa ale s danou vecou srdce nestotožní, okamžite ju odmietneme. Kto hovorí, že ak niečo vidíme na vlastné oči, budeme potom veriť? Nie, nie, nie! Na vlastné oči vidíme veľa vecí, ale ak sa s nimi nestotožní naše srdce, okamžite ich odmietneme. Pokým sa srdce nestotožní s určitou realitou, nezáleží na tom, koľkokrát to vidíme na vlastné oči, okamžite to odmietneme. Cítime: „Nemôže to byť pravda. Ak by to bolo niečo iné, iného tvaru alebo inej farby, potom by to bolo pravdivé." Takto to cítime.

From:Sri Chinmoy,Rozhovory s Majstrom, Agni Press, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cwm