Prvá časť: Svet víl

Svet víl: Narodeninový rozhovor

Ráno 31. marca 1974, keď mala R. narodeniny, sa Sri Chinmoy koncentroval jej tretie oko a povedal, že jej v tento deň umožní vidieť vílu. Nasledujúci rozhovor sa udial v to ráno po nedeľnej rannej meditácii v Majstrovom dome.

Priviedol som sem tri víly. Po celý čas sa hrajú v dome a robia všelijaké veci. Povedal som im, aby ti dovolili vidieť ich počas dňa alebo v noci. Poslúchnu ma. Nemusíš nič robiť. Dávam ti vnímavosť, aby si ich mohla dnes vidieť. Neverím na dary a podobné veci, ale dnes ti dávam dar. Dnes aj ostatní môžu vidieť svet víl. Ale ak ho neuvidíte, čo môžem robiť? Nemôžem vás prinútiť, aby ste boli vnímaví.

Práve teraz vidím pred sebou tri víly, ktoré sa hrajú a skáču blízko tvojho ľavého ramena. Ponechal som ti otvorené tretie oko, lenže otvorenie tretieho oka u teba a u mňa je trochu odlišné. Boh je veľmi, veľmi zlý. Trvá tak dlho, kým Ho realizujeme a hovorí, že je nám veľmi blízky, veľmi drahý. Hovorí nám všetko možné, ale keď ide o realizáciu Boha, zatvára pred nami dvere. Nedovolí nám dokonca vidieť ani vílu! (smiech)

From:Sri Chinmoy,Rozhovory s Majstrom, Agni Press, 1977
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cwm