6.

```

Padám dole,

keď moja myseľ a moje srdce

stoja proti sebe.

```

From:Sri Chinmoy,Stúpam nahor, padám dole, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cuf