46.

```

Padám dole,

aj keď len jemne udriem

na gong predvádzania sa mojej mysle.

```

From:Sri Chinmoy,Stúpam nahor, padám dole, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cuf