29.

```

Stúpam nahor,

keď pálim

most svojich pochybností.

```

From:Sri Chinmoy,Stúpam nahor, padám dole, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cuf