1.

```

Keď milujem len Boha,

okamžite

stúpam nahor.

```

From:Sri Chinmoy,Stúpam nahor, padám dole, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cuf