Ako môžeme vidieť a cítiť krásu v školskej práci?

Sri Chinmoy: Školskú prácu a inú prácu musíme brať ako časť svojej sebadisciplíny. Výsledkom sebadisciplíny je spokojnosť. Ak chceme spokojnosť, musíme cítiť, že vo vnútri našej sebadisciplíny nie je nič iné, ako odhaľujúce sa svetlo krásy.

From:Sri Chinmoy,Detské srdce a detské sny, Madal Bal, 2006
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/chd