Ako môže učiteľ poznať, kedy má byť súcitný a kedy prísny?

Sri Chinmoy: Sú dve cesty, ktoré vedú k rovnakému cieľu. Jedna cesta je známa ako cesta súcitu a druhá ako cesta disciplíny. Napriek tomu, že obidve cesty vedú k rovnakému cieľu, Boh uprednostňuje cestu súcitu pred cestou disciplíny, pretože cíti, že ak dieťa pôjde cestou súcitu, bude schopné kráčať omnoho rýchlejšie.

Iba keď všetko ostatné zlyhá, vtedy sa Boh snaží zdisciplinovať život svojich žiakov.Ale Boh nám hovorí, že ani Jeho prísne konanie nie je nič iné ako súcit, pretože je to Jeho súcitné Srdce, ktoré chce osvietiť a zdokonaliť Jeho deti.

Súcit je prvý a najdôležitejší prístup pri jednaní s neposlušnými deťmi. Prísnosť je posledná možnosť. Ale na praktickej úrovni musí učiteľ tajne pozorovať, či určitý žiak reaguje viac na aspekt súcitu alebo na aspekt prísnosti. Keď to spozná, ľahko bude vedieť urobiť to, čo je potrebné.

From:Sri Chinmoy,Detské srdce a detské sny, Madal Bal, 2006
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/chd