Čo je to vyučovanie z duchovného hľadiska?

Sri Chinmoy: Sú tri druhy vyučovania: ľudské vyučovanie, božské vyučovanie a Božie vyučovanie. Ľudské vyučovanie znamená mať oči doširoka otvorené. Aby sme to dokázali, musíme sa prestať priateliť s nocou nevedomosti.

Božské vyučovanie je sebarozdávanie. Preto musíme cítiť, že Boh je jediná existujúca skutočnosť tu na zemi i tam v Nebi.

Božie vyučovanie je uspokojenie v dokonalosti. Uspokojenie v dokonalosti môžeme dosiahnuť len vtedy, keď cítime, že neexistuje žiadny iný spôsob na dosiahnutie šťastia než ten, že robíme šťastným samotného Boha.

From:Sri Chinmoy,Detské srdce a detské sny, Madal Bal, 2006
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/chd